Utveckling HagbackensGård

Under 2021 utvecklar vi verksamheten på HagbackenGård med hjälp av :

 

Projektet vi genomför med hjälp av detta stöd ger oss möjlighet att utöka vår egen verksamhet med nya friskvårdsaktiviteter för våra befintliga och nya kunder. Vi får även möjlighet att utveckla samarbeten med andra entreprenörer i närområdet. I och med projektet kommer vi kunna utöka med kursverksamhet för vuxna och ungdomar, samt erbjuda våra gäster fler möjligheter. Vårt syfte är att bidra till ökat intresse för träning och hälsa. Vår önskan är att skapa nya arbetstillfällen hos oss och hos våra samarbetspartner.